ii.stat: Статистика станции

От: Andrew Lobanov (tavern,1) 22.10.18 04:21 UTC
Кому: All
Тема: Статистика за период 2018.10.15 - 2018.10.22

== Статистика по эхоконференциям


====
Echoareas         ▒ ≈ 1 messages
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total         0

RSS-gate         ▒ ≈ 3 messages
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
bash.rss.............112 ██████████████████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
habra.rss.............98 █████████████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
lor-opennet.17........38 █████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
ifhub.club.............1 █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total        249
====


== Статистика по пользователям


====
Users           ▒ ≈ 1 messages
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total         0
====
[166 / 172]